OM HAV AS

Habilitet
Ansvar
Velvære

HAV ble etablert i januar 2004, og vi var med dette det første firmaet på markedet til å levere BPA-tjenester.
Vi har levert BPA tjenester siden oppstart og samarbeider i dag med over 60 kommuner i Norge. Dette har gitt oss høy kompetanse og erfaring med å jobbe i andres hjem.

Høy kompetanse

Gode verdier

HAV har over tid bygget opp god kompetanse og rammeverk for virksomheten innen BPA tjenester.

Ved å velge HAV knytter dere samarbeid til en tjenesteleverandør som setter fokus på kvalitet, sikkerhet, tilgjengelighet og skreddersydde tiltak.

Vi vet verdien av gode relasjoner til tjenestemottaker, ansatte og oppdragsgiver, som totalt sett gir ett bedre tilbud til tjenestemottaker.

Tjenestemottakere
Hos oss skal ha en trygg og fleksibel støtte ved å benytte HAV. Vårt arbeid er basert på vår visjon om å skape tilrettelagte gode tjenester og personlig frihet for hver enkelt tjenestemottaker.
Assistenter
Hos HAV skal trives i sitt arbeid ved at vi etablerer et godt samarbeid, kursing, selvstendighet, sosiale aktiviteter, fordelsavtaler og gode betingelser.
Mange av våre assistenter har vært med fra starten og vært ansatt lenge. Dette er faktorer som igjen fører til en trygg og forutsigbar hverdag for våre arbeidsledere.
Etablert i 2004

Dette er vår
historie

Siden starten har vi hatt en spennende og god utvikling. Firmaet ble etablert for å levere Brukerstyrt personlig assistanse og har siden oppstart hatt som formål å levere BPA tjenester. HAV har siden oppstart levert tjenester til:

Barn og ungdom
Voksne
Mennesker med psykisk nedsettelse
Mennesker med fysisk nedsettelse

I senere tid har HAV videreutviklet tilbudet og har i flere år også levert Funksjonsassistanse. Denne tjenesten retter seg mot å gi støtte og bistand i forbindelse med arbeid. Funksjonsassistanse er en tjeneste for alle mennesker som assistansebehov i forbindelse med arbeid.

Vår lange erfaring som leverandør med et variert tjenestetilbud gjør at vi har funnet vår spisskompetanse. HAV tilbyr bistand tilpasset hvert enkelt menneske med spesielle behov.

Ønsker du å
jobbe med BPA? 

Kontakt oss
Vår visjon

Et HAV av muligheter

Våre assistenter skal arbeide mot denne visjonen. Grunnprinsippet for tjenesten er å tilby assistenter og primærkontakter som kan møte den enkelte tjenestemottaker på deres premisser. Dette innebærer å forstå og å håndtere den enkeltes utfordringer, og å skreddersy løsninger for den det gjelder. HAV tilbyr et forutsigbart og trygt miljø preget av profesjonalitet, noe som gjør at du som tjenestemottaker kan være sikker på at du mottar det beste tilbudet for deg. Våre assistenter er trygge og innsiktsfulle, og deres arbeidshverdag og -oppgaver vil være tilpasset tjenestemottakers interesser, personlighet, aktivitetsnivå og preferanser.

Independent Living ligger til grunn for FN-konvensjonen for mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD) og har bidratt til å utforme konvensjonen. FN-konvensjonen handler om retten til å leve et selvstendig liv og blant annet selv få velge hvor, med hvem og hvordan man ønsker å bo. Independent Living betyr ikke uavhengighet fra andre mennesker, men å ha friheten til å velge og ha kontroll over sitt eget liv og sin egen livsstil. Dette er en forståelse og et verdigrunnlag som også ligger til grunn for HAV sine tjenester.