Brukerstyrt personlig assistanse (BPA)

Et aktivt og mest
mulig uavhengig liv

Her kan du lese mer om hvordan BPA-tjenster fungerer

Hva er BPA?

Brukerstyrt personlig assistanse

Brukerstyrt personlig assistanse er en måte å organisere praktisk og personlig bistand på, for personer med nedsatt funksjonsevne og behov for bistand i dagliglivet. Tjenestene leveres både i og utenfor hjemmet, og målet er å bidra til at personer med bistandsbehov får et aktivt og mest mulig uavhengig liv.

Du er arbeidsleder

Brukerstyrt personlig assistanse innebærer at du selv har rollen som arbeidsleder og selv kan styre organisering og innhold ut fra egne behov. Innen de timerammer som kommunens vedtak angir, kan du selv styre hva assistentene skal gjøre og til hvilke tider assistanse skal gis.

Full kontroll

Arbeidslederrollen gir deg full kontroll over egen livssituasjon. Selv om det vanligste er at tjenestemottaker selv ivaretar arbeidslederrollen, er dette ikke et krav. Også personer som er avhengige av bistand for å ivareta arbeidslederrollen kan få brukerstyrt personlig assistanse. Dersom arbeidsleder ønsker det, tilbyr HAV også å bistå med utførelsen av arbeidsleders oppgaver.

HAV er din veileder

Du bestemmer

Hvem som skal bistå deg som assistent og hvilke kvalifikasjoner som behøves, bestemmer du.
Vi sørger for at dine assistenter har rett kompetanse.


Hvilke oppgaver
Du bestemmer selv hva som skal utføres av arbeidsoppgaver og hvordan disse skal utføres.

Når de skal utføres
Du bestemmer selv når og
hvor du trenger assistanse.

Vi er her for deg
Her kan du komme i kontakt med oss
to damer sitter foran en PC. De smiler
Vi hjelper deg

Dette tilbyr HAV til deg som ønsker BPA:

Faste personlige assistenter
som arbeidsleder står fritt til å velge selv, delta på intervju, det er også mulig å ta med tidligere assistenter videre i HAV A/S
Bistand med informasjon rundt søknadsprosessen for BPA-tjenester generelt
Arbeidsleder- og assistenthåndbok
HAV har gode assistent- og arbeidslederhåndbøkertilgjengelig for alle. Disse revideres jevnlig og ligger tilgjengelig på nettfor alle i HAV.
Kurs og veiledning for arbeidsleder
Vi kan tilby gode kurs og kompetent veiledning for deg som arbeidsleder. Hos oss får du tilgang på web kurs – slik at du kan ta de kursene du behøver, hjemme i dine omgivelser og på en måte som passer deg.

Ta kontakt med oss i HAV for mer informasjon om hvordan vi i HAV kan bistå deg som arbeidsleder
Kurs og veiledning av assistenter
Vi har sørget for å ha gode verktøy, slik at du som arbeidsleder enkelt kan være trygg på at dine assistenter får de kurs og den opplæring de måtte ha behov for. Dette er gjort enkelt og tilgjengelig, slik at kompetansen skal være sikret for dine assistenter.

Web-baserte kurs sørger for at du kan planlegge og gjennomføre kursing for de assistenter som måtte trenge et kompetanse løft –kostnadsfritt.
Oppsparing av timebank
– Timer kan benyttes innen et kalender år.

Ta kontakt med oss om du har spørsmål så vil vi hjelpe deg.
Gode lønnsbetingelser for assistenter
HAV følger den landsomfattende tariff avtalen«Landsoverenskomst for BPA».Benytt linken

– For å se avtalen i sin helhet

https://www.virke.no/globalassets/6.tariff-og-lonn/tariffavtaler/2020/landsoverenskomst-for-bpa-2020-2022.pdf
Hjelp til utførelse av arbeidsleder
Hjelp til utførelse av arbeidsleder oppgaver der tjenestemottaker, pårørende eller hjelpe verge ikke utfører dette selv.

Se innhold: Arbeidsleder for andre
Oppfølging av sykefravær hos assistenter
Sykefravær varsles fra den ansatte til deg som arbeidsleder. I tillegg er den ansatte pålagt å varsle HAV som arbeidsgiver.

Dette sikrer at sykefraværet blir fulgt opp og at du får den bistanden du trenger.
HAV kan bistå med turnus, vaktplan, ferievikarer og intervjuer ved ansettelser
Du vil få utnevnt en kontaktperson i HAV. Kontaktpersonen din vil kunne bistå ved alle prosesser av BPA tjenesten.

Målet vårt er å gi deg den kunnskap og kompetanse du behøver– slik at du kan ta kontroll over egen hverdag og lede din egen assistanse.
Vakttelefon hele døgnet, 365 dager i året.
Du når oss hele døgnet via vår vakt telefon
+47 45 22 22 88

Hvordan får du BPA?

Brukerstyrt personlig assistanse

Etter pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1 a har man rett til å få nødvendige helse- og omsorgstjenester fra kommunen. Pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1 d, gir etter gitte kriterier,  også en rett til å få tjenestene organisert som brukerstyrt personlig assistanse.

Din kommune

Dersom du har behov for tjenester, og ønsker å få tjenestene organisert som BPA, kan du søke din kommune / bydel om dette. Søknadsprosessen skal du finne informasjon om på kommunens hjemmeside på internett eller ved å henvende deg til kommunen direkte.

Vi hjelper deg

Dersom du ønsker mer informasjon og veiledning kan du kontakte oss i HAV!

Vi er her for deg

HAV er en leverandør som ivaretar alle aspekter ved BPA og FA

Sjekk om du har rett til BPA-tjeneste

Vi hjelper deg med informasjon og veiledning

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Ved å benytte skjema godtar du våre burkervilkår
Dette nettstedet bruker informasjonskapsler for å forbedre opplevelsen din. Les mer her
OK, forstår