• hav-brukerstyrt-assistanse

     

     

     

HAV har bygget sine tjenester med utgangspunkt i verdier knyttet til Independent Living. Alle tjenestemottakere skal ha muligheten til å velge hvor, med hvem og hvordan man ønsker å leve. Dette betyr ikke uavhengighet fra andre mennesker, men friheten til å velge å ha kontroll over sitt eget liv og sin egen livsstil.

Brukerstyrt Personlig Assistanse. (BPA) er en ordning der dem med nedsatt funksjonsevne/foresatte selv styrer egen hverdag, og har et lederansvar for assistentene som skal bistå med praktiske ting i hverdagen. BPA er et frigjørings- og antidiskrimineringsverktøy som gir langt større fleksibilitet og selvstendighet, og muligheten til å leve et aktivt og likeverdig liv

Tjenestemottakere skal ha rett til å ansette, lære opp og lede sine assistenter med tilstrekkelig ønsket støtte. Det legges opp til at tjenestemottaker selv kan velge ansettelsesmodell, som best mulig dekker ens behov og ønsker.

HAV sin visjon er ”Et hav av muligheter”. HAV sin visjon er at det er et hav av muligheter, og bedriften sine ressurser skal innrettes mot denne visjonen. Vi skal forstå og håndtere de utfordringer den enkelte tjenestemottaker representerer uansett adferd og uttrykksmåte. HAV har klare holdninger om hva som er mulig og ikke mulig å gjennomføre for hver enkelt, og jobber alltid for å imøtekomme individuelle behov. Det vektlegges å bruke trygge og innsiktsfulle assistenter som mestrer oppgavene man har når man er på jobb i en annen person sitt hjem.

Ta kontakt om du har spørsmål til oss

Webdesign: http://magdaelinjohnsen.no/