• hav-brukerstyrt-assistanse

     

     

     

Våre assistenter

Vi er opptatt av at de som arbeider hos oss skal oppleve stor grad av trivsel på arbeidsplassen. Vårt mål er

  • God planlegging.
  • Tildeling av ansvar.
  • Oppfølgning i form av kurs.

Mange av de som er assistenter i HAV AS har vært med oss siden starten, og vi føler at vi har lykkes i det å skape gode arbeidsplasser. Våre assistenter får stadig opplæring fra sin arbeidsleder – som vet hvordan den enkelte vil ha det i sitt hjem. Det blir gitt tilbud om kurs for våre assistenter i assistentrollen.

Man trenger ikke erfaring for å jobbe som assistent, da full opplæring vil bli gitt. Skal man jobbe med barn/ungdom under 18 år eller personer med psykisk utviklingshemming, er det nødvendig å fremvise politiattest.

Ta kontakt om du har spørsmål om å være assistent hos Hav AS

Webdesign: http://magdaelinjohnsen.no/