• hav-brukerstyrt-assistanse

   

   

   

Tilskudd til BPA-opplæring

Fra 2015 er tilskudd til opplæringstiltak i BPA innarbeidet i Kommunalt kompetanse- og innovasjonstilskudd.

Tilskuddordningen forvaltes av fylkesmennene, basert på regelverk utarbeidet av Helsedirektoratet.

 • Opplæring av 3 arbeidsledere x 30 000 kr=90 000 kr.
 • Opplæring av 9 assistenter x 10 000 kr=90 000 kr.
 • Opplæring av 2 saksbehandlere x 10 000 kr=20 000 kr.
  Totalt=200 000 kr.

Satsene kan fravikes ved spesielle forhold.

Kommunen kan søke om tilskudd for hver enkelt BPA-ordning hvert år, så lenge ordningen er aktiv og gjennomført opplæringstiltak kan dokumenteres. Tilskuddet gjelder uavhengig av om opplæringen er foretatt i kommunal egenregi eller ikke. Der HAV AS er valgt som arbeidsgiver og tilrettelegger, mottar kommunen oversikt over gjennomført opplæring av arbeidsledere og assistenter årlig.

Målsettingen med tilskuddsordningen er å gi arbeidsledere, assistenter og saksbehandlere i kommunen nødvendig og tilstrekkelig opplæring om ordningen.

Søknadsfristene varierer hos de ulike fylkesmannsembetene. Se på nettsidene til Fylkesmannen i ditt fylke for søknadsfrister og søknadsskjema.

Eksempel:

Kommunen har tre BPA-arbeidsledere som alle har gjennomført opplæring inneværende år. Disse arbeidslederne har tre assistenter hver, og assistentene har også gjennomført opplæring inneværende år. I tillegg har kommunen sendt to saksbehandlere på kurs for å oppdatere seg på BPA-fagfeltet i regi av HAV AS. Kommunen kan dermed søke om følgende:

Opplæring av 3 arbeidsledere x 30 000 kr = 90 000 kr
Opplæring av 9 assistenter x 10 000 kr = 90 000 kr Opplæring av 2 saksbehandlere x 10 000 kr = 20 000 kr
Totalt = 200 000 kr

Søknad sendes til Fylkesmannen i det aktuelle fylket. Ubenyttet tilskudd må tilbakebetales.

Felles regelverk for tilskuddsordningen finner du på Helsedirektoratets nettsider.

https://helsedirektoratet.no/tilskudd/kommunalt-kompetanse-og-innovasjonstilskudd

Webdesign: http://magdaelinjohnsen.no/