• hav-brukerstyrt-assistanse

     

     

     

Slik søker du BPA

Her har vi lagt ut en enkel veiledning om hvordan du skal gå frem for å søke om BPA i din kommune.

Søknad om BPA sender du til pleie- og omsorgstjenesten eller sosialtjenesten i din kommune eller bydel. Undersøk først om din kommune har spesielle krav til innhold i søknaden.

Søknaden må inneholde personopplysninger, og en beskrivelse av assistansebehovet. Alle aktiviteter og oppgaver du trenger assistanse til bør tas med. Vi anbefaler deg å være svært konkret både når det gjelder oppgaver og tidsbruk. Timeberegningen må være realistisk og velbegrunnet.

Du bør også legge ved en legeerklæring, som bekrefter din helsetilstand og hvilke konsekvenser det har i din hverdag.

Søknadspapirer finner du på din kommunale side og hvilken leverandører som tjenestekonsesjon der.

Du kan få råd og hjelp til å skrive en god søknad fra HAV, ta kontakt med oss for en avtale og tid som passer.

Søknadsrutinene og saksbehandlingen

Dette vil variere fra kommune til kommune. Erfaringen er at kommunene tolker regelverket ulikt og legger vekt på ulike kriterier i sin vurdering. Beregningen av hvor mange timer assistanse i uken du innvilges, vil derfor kunne variere fra kommune til kommune.

Kommunen eller bydelen plikter å behandle søknaden din snarest mulig. Dersom saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig svar om årsaken til dette, med opplysninger om når det antas at vedtaket vil bli fattet. Det er mulig å klage på vedtaket, dersom du er uenig i resultatet.

Ta kontakt om du har spørsmål BPA, søknadsrutine og saksbehandling

Webdesign: http://magdaelinjohnsen.no/