• hav-brukerstyrt-assistanse

   

   

   

Hva kan du forvente av HAV

HAV har en klar strategi om å levere mer service til arbeidsleder/tjenestemottaker enn forventet, gjennom vårt engasjement gjøre vi alle våre arbeidsledere/tjenestemottakere til samarbeidspartnere.

Du får i tillegg en primærkontakt som du har tilgjengelig 24 timer i døgnet 365 dager i året. HAV vil kunne innrette seg spesielt etter dine ønsker og behov for service av BPA tjenester. HAV er flinke til å se løsninger fremfor problemer etter mange års kunnskap som BPA leverandør av tjenester til kommuner og bydeler.

Dette kan du forvente av HAV

 • Personlig oppfølgning etter arbeidsleders ønske.
 • Faste personlige assistenter, som arbeidsleder står fritt til å velge selv, delta på intervju, det er også mulig å ta med tidligere assistenter videre i HAV A/S
 • Bistand ved utfylling av søknad eller søknadsprosessen for BPA-tjenester generelt.
 • Arbeidsleder / assistentperm.
 • Kurs og veiledning for arbeidsleder.
 • Kurs og veiledning av og assistenter.
 • Oppsparing av timebank.
 • Konkurransedyktige på lønn
 • HAV A/S kan ta ansvar som arbeidsleder der tjenestemottaker, pårørende eller hjelpeverge ikke utfører dette selv
 • Sykeoppfølging av assistente
 • HAV A/S kan bistå med turnusplan, ferievikarer og intervjuer ved ansettelser
 • Primærkontakt i HAV A/S
 • Vakttelefon hele døgnet, 365 dager i året.
 • Vi tilbyr både elektroniske og manuelle timeliste
 • Med mere..

Presentasjon av HAV

HAV kommer gjerne hjem til deg for en uforpliktende presentasjon av BPA tjenestene vi leverer til din kommune, du bestemmer tid og sted.

Ta kontakt om du har spørsmål knyttet til hva du kan forvente av Hav AS

Webdesign: http://magdaelinjohnsen.no/