• hav-brukerstyrt-assistanse

   

   

   

Hva kan du forvente av oss

HAV har en klar strategi om å levere mer service til arbeidsleder/tjenestemottaker enn forventet, gjennom vårt engasjement gjøre vi alle våre arbeidsledere/tjenestemottakere til samarbeidspartnere.

Du får i tillegg en primærkontakt som du har tilgjengelig 24 timer i døgnet 365 dager i året. HAV vil kunne innrette seg spesielt etter dine ønsker og behov for service av BPA tjenester. HAV har mange års erfaring som BPA leverandør til kommuner og bydeler, og er gode på å se løsninger fremfor problem.

Dette kan du forvente av HAV

 • Personlig oppfølgning etter arbeidsleders ønske.
 • Man har faste personlige assistenter, som arbeidsleder står fritt til å velge selv. Man kan delta i intervjuprosessen ved utvelgelse av assistenter, og man kan også ta med tidligere assistenter videre til HAV AS.
 • Bistand ved utfylling av søknad eller søknadsprosessen for BPA-tjenester generelt.
 • Arbeidsleder/assistentperm.
 • Kurs og veiledning for arbeidsleder.
 • Kurs og veiledning for assistenter.
 • Oppsparing av timebank.
 • Konkurransedyktige på lønn.
 • HAV AS kan ta ansvar som arbeidsleder der tjenestemottaker, pårørende eller hjelpeverge ikke utfører dette selv.
 • Oppfølging av sykdom og sykemelding hos assistentene.
 • HAV AS kan bistå med turnusplan, ferievikarer og intervjuer ved ansettelser.
 • Primærkontakt i HAV AS.
 • Vakttelefon hele døgnet, 365 dager i året.
 • Vi tilbyr både elektroniske og manuelle timelister.
 • Med mer.

Presentasjon av HAV

HAV kommer gjerne hjem til deg for en uforpliktende presentasjon av BPA tjenestene vi leverer til din kommune, du bestemmer tid og sted.

Ta kontakt om du har spørsmål knyttet til hva du kan forvente av Hav AS

Webdesign: http://magdaelinjohnsen.no/