• hav-brukerstyrt-assistanse

     

     

     

BPA, Brukerstyrt Personlig Assistanse

 

Dette er en ordning der mennesker med nedsatt funksjonsevne selv styrer sin egen hverdag. Det kan være mange grunner til at man trenger BPA. Noen har en funksjonshemming, andre har vært utsatt for en ulykke, eller sykdom.

Gjennom assistenter som er ansatt i HAV A/S får den enkelte stor grad av personlig frihet og selvbestemmelse.

BPA er lovfestet i lov om kommunale helse og omsorgstjenester § 3-8.

BPA er et frigjøring og antidiskrimineringsverktøy som gir langt større fleksibilitet og selvstendighet, og muligheten til å leve et aktivt og likeverdig liv.

Man tildeles tjenester som går ut på at man får den bistand og oppfølgning i hverdagen som man trenger.

Hvordan søke om BPA: Ta kontakt med bestiller kontor / søknadskontor i din kommune eller bydel. Ansatte hos HAV kan bistå deg med å søke BPA tjenester.

Ring oss på telefon:  45 22 22 88 eller fyll ut kontaktskjemaet

Webdesign: http://magdaelinjohnsen.no/