• hav-brukerstyrt-assistanse

   

   

   

En personlig assistent har mange forskjellige oppgaver

Som personlig assistent i HAV kan arbeidsoppgavene variere i stor grad. Det handler i korthet om å assistere på områder som arbeidslederen din ikke får til, eller bruker unødig lang tid på å gjøre selv.
Som personlig assistent får du en stillingsbeskrivelse og en arbeidsplan som legger rammer for jobben – rammer som sikrer gjensidig fleksibilitet og stabile og gode arbeidsforhold. Dette betyr at din arbeidsdag kan bestå av å:

 • Utføre forefallende husarbeid, rengjøring, matlaging.
 • Assistere på reise, enten det er i forbindelse med jobb eller ferie.
 • Assistere i sosiale sammenhenger som på en konsert, i et bryllup eller på bytur.
 • Handle.
 • Være sjåfør.
 • Lufte hunden.
 • Åpne og lese posten.
 • Gjøre klar barna til barnehagen og skole.
 • Forberede til fest.
 • Hagestell.
 • Måke snø.
 • Skifte på senga.
 • Etc

Kort sagt er jobben din å gjøre det som skal til for at din arbeidsleder kan leve et like fritt liv som deg.

Assistentrollen

En personlig assistent bidrar med service og assistanse, slik at arbeidsleder kan leve livet slik han/hun selv ønsker.

 1. Assistentyrket er et variert serviceyrke, ikke et omsorgsyrke.
 2. Det er arbeidsleder som leder og definerer hva assistentrollen skal fylles med.

Kjernen i assistentrollen er å bidra med service og assistanse, slik at arbeidsleder kan leve det livet han/hun selv ønsker.

Arbeidsforhold eller vennskapsforhold?

Forholdet mellom arbeidsleder og assistent blir ofte nært. For noen oppleves arbeidsforholdet etter en tid nærmest som et vennskapsforhold. Selvsagt er det flott at man er venner, men det er viktig for et godt arbeidsforhold å ha en profesjonell relasjon

Dette betyr at man kan gjerne ha en vennskapelig og hyggelig tone på arbeidsplassen, men samtidig være bevisst på at det er to ulike roller:

 • Det er arbeidslederen/tjenestemottaker som styrer dagen og ikke assistenten som styrer dagen.
 • Det er ikke to venner som er sammen. Dette er et profesjonelt forhold.
 • Det er enklere å være uenig med sin leder, enn med sin venn.

Ta kontakt om du har spørsmål om assistentenes arbeidsrolle.

Webdesign: http://magdaelinjohnsen.no/